04-7706793
       
  זמינות 24/7 במקרים דחופים:   058-6868787

תכנון ובנייה

עבירות תכנון ובנייה הן שורה של עבירות בהן עלולים להיכשל ולהסתבך גם אנשים נורמטיביים לחלוטין. המדובר בעבירות אשר נאכפות תחילה על ידי גופים של ועדות תכנון ובנייה, ובהמשך במקרים רבים מוגשים בגינן כתבי אישום לבתי המשפט השונים.

בין היתר, מדובר במקרים שונים של ביצוע עבודות בנייה ללא היתר – הוספת חדרים או חלקים אחרים בדירה, פיצול יחידות דיור, בנייה שונה מחוץ לבית שמחייבת באישור אף אם היקפה יכול להידמות מינורי יחסית, או שימוש במקרקעין בניגוד להיתר הקיים. למשל, שימוש לצרכים מסחריים במקום שמאושר למגורים בלבד וכיוצ"ב. ההליכים יכולים להינקט הן כנגד המחזיק בקרקע והן כנגד הבעלים, גם אם אחד מהם כלל לא ביצע את העבירות.

ההליכים ננקטים הן כנגד אנשים פרטיים וכן כנגד עסקים שונים, אשר על פי החשד פעלו שלא כדין, לעיתים במשך תקופות של שנים ארוכות.

המדובר בהליכים פליליים לכל דבר, ועל כן מוצע שלא להקל בהם ראש, החל מהשלב הראשוני של הזימון לחקירה מול גורמי האכיפה. שכן, תוצרי אותו בירור צפויים להוות ראיה מרכזית בכל הנוגע לחשדות, בין אם הנחקר בחר לממש את זכויותיו ובין אם לאו.

משרדנו מטפל בפן הפלילי הנוגע להליכי תכנון ובנייה, לצד מתן מעטפת הנוגעת ליתר ההליכים האזרחיים אשר נוגעים לעניין שבנדון.

הרשעה בעבירות תכנון ובנייה עלולה לגרור תוצאות קשות. עצם ההרשעה בעל השלכות על חייו של אדם, בעיקר אם הוא נעדר כל הרשעות קודמות ועלול לפגוע בחייו, לרבות בפרנסתו. כמו כן, בתי המשפט השונים מטילים עונשים מכבידים, בהתאם לנסיבות העבירה והנאשם, בכלל זה עונשי מאסר וקנסות גבוהים ביותר

חזרה למעלה

לתאום פגישת ייעוץ מלאו את הפרטים