04-7706793
       
  זמינות 24/7 במקרים דחופים:   058-6868787

שימוע, הסדרים מותנים, ביטול כתב אישום, עיכוב הליכים

שימוע

הליך שימוע נערך בתום החקירה ולאחר שגורמי האכיפה – הפרקליטות, התביעה המשטרתית, רשויות מע"מ, מכס או מס הכנסה, ועדת תכנון ובנייה וכיוצ"ב, מגבשת עמדה לפיה בדעתה להגיש כתב אישום. לרוב, ניתנת זכות השימוע למי שנשקלת בעניינו הגשת כתב אישום בעבירה מסוג פשע (עבירה שהעונש המקסימאלי בגינה כפי שמופיע בחוק עולה על 3 שנות מאסר) אך לעיתים גם במקרים "גבוליים". במקרים אלה, מקבל החשוד הודעה לפיה הוא מוזמן לשטוח טענותיו מדוע יש להימנע מהגשת כתב האישום, בכתב או בעל פה באמצעות בא-כוחו.

העברת תשובה כתובה מבלי להיוועץ קודם בגורם משפטי מקצועי – אינה מומלצת ועלולה להביא לפגיעה בחשוד.

מדובר בזכות חשובה שניצולה יכול לפעמים למנוע הגשה של כתב אישום מיותר וניהול הליך משפטי. כאשר בוחרים לנצלה, יש לעשות זאת בחוכמה ובאופן מקצועי, ועל כן רצוי להסתייע בעורך דין פלילי שעוסק בתחום הרלוונטי לחשדות. לא כל טענה נכון לחשוף במהלך הליך של שימוע. יש לברור את הטענות בחוכמה ולהבחין בין כאלה שנכון להעלות ואשר יכולות למנוע את כתב האישום לבין אלה שהעלאתן עלולה להביא לכך שהן תיבדקנה בדרך שתביא לדחייתן ולהיערכות גורמי האכיפה להתמודד עימן מבעוד מועד. לא זו אף זו – לא בכל תיק נכון לפנות להליך של שימוע.

כיוון שהשימוע תחום בזמן מוגבל, ככל שמתקבלת הודעה אודות האפשרות לשימוע ומתגבש הרצון לפנות לסיוע מקצועי של עורך דין – מומלץ לעשות זאת בהקדם.

הסדר מותנה

במסגרת המגמה לצמצום באכיפה, נכנסים באופן מדורג הסדרים חלופיים לניהול הליכים פלילים. מדובר ברשימה מצומצמת של עבירות בהן לתביעה סמכות לפעול להגעה להסדר מותנה, כלומר הסדר שעמידה בתנאים שבו תביא לכך שלא יוגש כתב אישום. תנאים אלה כוללים, לרוב, הודאה בעובדות, קבלת אחריות, מתן פיצוי זה או אחר לנפגע העבירה ככל שיש כזה ועוד. היתרונות בהסדר ברורים – ביטול הסיכונים שבניהול הליך פלילי. לצד היתרונות, להסדר גם חסרונות שנוגעים לנקיטה בו במקרה בו החשוד עומד על חפותו והחשש שהפיתוי בהסדר יפתה אותו לקבל אחריות על אירועים בהם כלל לא כשל.

תנאי שחשוב להכיר הוא החובה לקיומן ראיות מספיקות לצורך הגשת אישום. כלומר, בתיק בו אין די ראיות להגשת כתב אישום ממילא – אין מקום גם לנקוט בהסדר מותנה. מטבע הדברים, בחינת תנאי זה הינה מורכבת וראוי שתיעשה על ידי עורך דין המטפל במקרים כגון דא.

ביטול כתב אישום או חזרה מאישום

גם לאחר הגשת כתב האישום, לאחר שימוע או בלעדיו, ניתן לפנות לרשויות התביעה בבקשה לבטל את כתב האישום (או חזרה מכתב אישום). כיוון שאת הבקשה מומלץ לתמוך בטיעונים משפטיים, הסתייעות באיש מקצוע יכולה לשפר את סיכויי הבקשה ללא היכר. לבקשה זו נהוג להוסיף גם מסמכים תומכים, ראיות נוספות וכל מסמך וטיעון רלוונטי.

עיכוב הליכים

הליך נוסף בו ניתן לנקוט הוא פנייה לעיכוב הליכים על ידי היועץ המשפטי לממשלה. במקרים חריגים, בהם סבור היועץ המשפטי לממשלה שניהול הליך פלילי כנגד אדם אינה עומדת בקנה אחד עם האינטרס הציבורי, בסמכותו להורות על עיכוב הליכים.

משמעות העיכוב דומה במידה רבה לביטול התיק, במקרה בו הנאשם עומד בתנאים שנקבעו בהחלטת היועמ"ש (למשל, צו מבחן) ולא נפתחים נגדו תיקים חדשים תוך התקופה שנקבעה בהחלטה.

לעורכי הדין במשרדנו ניסיון רב בניהול הליכי שימוע, חזרה מאישום, ביטול כתבי אישום, עיכוב הליכים והסדרים שונים שהביאו לסיום מוצלח הליכים פליליים שונים, לרבות בחשדות חמורים ובעבירות החמורות ביותר. היכרותו של עורך הדין בעל מומחיות בתחום עם מדיניות התביעה וההליכים השונים יכולה לסייע רבות בסיכויי הבקשה.

 

 

חזרה למעלה

לתאום פגישת ייעוץ מלאו את הפרטים