04-7706793
       
  זמינות 24/7 במקרים דחופים:   058-6868787

שימוע ביטול כתב אישום צבאי

הליך שימוע נערך בתום החקירה ולאחר שהפרקליטות הצבאית מגבשת עמדה לפיה בדעתה להגיש כתב אישום. לרוב, ניתנת זכות השימוע למי שנשקלת בעניינו הגשת כתב אישום בעבירה מסוג פשע (עבירה שהעונש המקסימאלי בגינה כפי שמופיע בחוק עולה על 3 שנות מאסר) אך לעיתים גם במקרים "גבוליים". במקרים אלה, מקבל החייל הודעה לפיה הוא מוזמן לשטוח טענותיו מדוע יש להימנע מהגשת כתב האישום, בכתב או בעל פה באמצעות בא-כוחו.

העברת תשובה כתובה מבלי להיוועץ קודם בגורם משפטי מקצועי – אינה מומלץ ועלולה להביא לפגיעה בחייל.

מדובר בזכות חשובה שניצולה יכול לפעמים למנוע הגשה של כתב אישום מיותר וניהול הליך משפטי. כאשר בוחרים לנצלה, יש לעשות זאת בחוכמה ובאופן מקצועי, ועל כן רצוי להסתייע בעורך דין פלילי-צבאי. לא כל טענה נכון לחשוף במהלך הליך של שימוע. יש לברור את הטענות בחוכמה ולהבחין בין כאלה שנכון להעלות ואשר יכולות למנוע את כתב האישום לבין אלה שהעלאתן עלולה להביא לכך שהן תיבדקנה בדרך שתביא לדחייתן ולהיערכות הפרקליטות הצבאית להתמודד עמן מבעוד מועד. לא זו אף זו – לא בכל תיק נכון לפנות להליך של שימוע.

כיוון שהשימוע תחום בזמן מוגבל, ככל שמתקבלת הודעה אודות האפשרות לשימוע ומתגבש הרצון לפנות לסיוע מקצועי של עורך דין פלילי-צבאי – מומלץ לעשות זאת בהקדם.

גם לאחר הגשת כתב האישום, לאחר שימוע או בלעדיו, ניתן לפנות לפרקליטות הצבאית בבקשה לבטל את כתב האישום. סמכות זו נתונה לפרקליט הצבאי במרבית העבירות וניתן גם להגיש עליה השגה במידה והיא נדחית על ידו. כיוון שאת הבקשה מומלץ לתמוך בטיעונים משפטיים, הסתייעות באיש מקצוע יכולה לשפר את סיכויי הבקשה ללא היכר. לבקשה זו נהוג להוסיף גם מסמכים תומכים, ראיות נוספות וכל מסמך וטיעון רלוונטי.

חזרה למעלה

לתאום פגישת ייעוץ מלאו את הפרטים