04-7706793
       
  זמינות 24/7 במקרים דחופים:   058-6868787

גיוס לשירות צבאי

גיוס לשירות צבאי

שירות צבאי במדינת ישראל מהווה זכות וחובה גם יחד. ההחלטה אודות גיוס לשירות צבאי או פטור משירות צבאי מצויה בסמכות גורמי הצבא הרלוונטיים, אולם אלה אינם מקבלים תמיד את ההחלטות הנכונות והראויות, מטעמים שונים. לגורמי הצבא הליכי סינון של משרתים קודם לגיוס בלשכות הגיוס ובמהלך השירות הצבאי.

רבים המעוניינים לשרת בצבא נדחים על ידו מטעמים שונים, בין אם מטעמים רפואיים שונים הנוגעים למצב רפואי או נפשי ובין אם בשל טעמים נוספים כמו תיקים במשטרת ישראל, נתונים נמוכים, מצב סוציו-אקונומי מסוים ואחרים.

כיוון שרבים מהנדחים רואים בשירות צבאי חשיבות זכות ומעוניים להתגייס אליו, מהווה החלטת הפטור פגיעה משמעותית בהם. חלקם רואים בצבא את עתידם ויש כאלה החוששים מפגיעה עתידית של היעדר שירות צבאי על עתידם המקצועי והאישי.

במקרים לא מעטים, הצגת עניינו של מלש"ב או משרת באופן הנכון תוך תמיכתה במסמכים רלוונטיים, יכולה להשפיע על ההחלטה. מעבר לכך, גם החלטות אלה צריכות לעמוד בתנאים ובפקודות שנקבעו ואינן יכולות להיות שרירותיות או בלתי מנומקות. תקיפה של החלטות אלה יכולה להיעשות בפנייה ישירה לגורמי הצבא ובמשך גם באמצעות עתירה לבית הדין הגבוה לצדק (בג"ץ).

פטור משירות צבאי

צה"ל הוא צבא העם ומהווה עמוד תווך משמעותי במדינה. שירות צבאי מהווה אבן דרך בחייהם של מרבית צעירי המדינה. עם זאת, לא ניתן להתעלם מכך שלא כל אזרחי המדינה המגיעים לגיל הגיוס מתאימים לשירות.

אי ההתאמה יכולה לנבוע מסיבות שונות – מצב רפואי שלא מאפשר שירות צבאי, מצב נפשי סבוך ומורכב, מצב אישי קשה, נסיבות אישיות חריגות או כל סיבה אחרת בגינה לא מתאים המלש"ב לשירות.

הצבא עצמו אינו סבור כך ועל כן קבע לעצמו תנאי סף שונים ומחויב לשקול כל מקרה ומקרה. הזנחתה של שאלת השירות ואי התייצבות אליו, עלולה להביא לתוצאות לא נעימות הכרוכות בהליך משמעתי או פלילי כנגד הצעירים והצעירות הנקראים לגיוס.

במקרים רבים, פנייה מותאמת לנסיבות המקרה הנתמכת בטיעונים משפטיים רלוונטיים יכולה לשנות את החלטת שרויות הגיוס ביחס לשאלת השירות.

רבים מהמתגייסים לשירות צבאי מוצאים כי אינם מתאימים לשרת בו. גם במקרים אלה, פנייה לאפיקים כגון היעדרות משירות רק מחמירה את הבעיה והפגיעה. לצבא פקודות רבות הנוגעות לטיפול במי שאינם מתאימים לשירות בו ואפיקי הטיפול הם רבים. כך למשל, חלק מהפקודות מקימות חובה להעלות את החייל לוועדת התאמה לשירות כמתקיימים תנאים מסוימים.

חזרה למעלה

לתאום פגישת ייעוץ מלאו את הפרטים